Jaarverslag 2019 gemeenteraad Vijfheerenlanden

Terug kijken en commentaar leveren, hoe makkelijk is dat.

Terug kijken en hand in eigen boezem steken, dat vergt moed.

Terug kijken en zeggen: we hebben ons best gedaan, we hebben dingen bereikt, hebben zelfs op belangrijke zaken goed samen gewerkt omdat wij dat deden voor onze inwoners, dan mag je eens jezelf een pluimpje geven en meteen erbij denken: dat doen we volgend jaar beter.

 

VHL Lokaal zet zich in voor boekenmarkt Leerdam

 

VHL Lokaal en SGP voor behoud Boekenmarkt Leerdam

Het Kontakt 25 mei 2020 Dick Aanen

VIJFHEERENLANDEN • De fracties van SGP en VHL Lokaal in de gemeente Vijfheerenlanden pleiten voor behoud van de Boekenmarkt. De fracties willen donderdag over dit onderwerp een motie indienen tijdens de raadsvergadering.

 

De boekenmarkt wordt bedreigd in zijn voortbestaan doordat de huidige huisvesting bij het oude Emmahuis door afbraak/nieuwbouw binnenkort niet langer kan worden gebruikt. Er zijn door de initiatiefnemers al diverse inspanningen gedaan om te zoeken naar een nieuwe locatie, zowel via Social Media als via oproepen in de(ze) krant). Dit is alles zonder succes gebleken.

Lees verder

VHL Lokaal stelt vragen over het bijplaatsen van afval

 

Vragen over bijplaatsen van afval bij containers

Dick Aanen, het Kontakt 25 mei 2020

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal in Vijfheerenlanden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers. "Ondanks acties om dit tegen te gaan, zien wij dat dit probleem nog steeds niet afneemt maar zelfs verergert", aldus raadslid Teus Meijdam.

 

Bewoners dumpen grof afval naast of in de ondergrondse container. Meijdam: "Het zorgt ervoor dat deze containers sneller vol zitten en eerder geleegd zouden moeten worden." Ook het verbod om bedrijfsauto's toe te laten op de gemeentewerven zorgt er volgens Meijdam voor dat kleine ondernemers hun afval lozen in of naast de ondergrondse containers.

Lees verder

Vragen VHL Lokaal over schade aan bushokjes Leerdam

 

Schades aan bushokjes in Leerdam worden direct hersteld, zegt gemeente na kritiek.

Het Kontakt, Chantal Blommers 19-05-20,

Vernielingen en schades aan de bushokjes in Leerdam, worden direct hersteld als daar melding van wordt gemaakt. Dat zegt de gemeente Vijfheerenlanden. Eerder was er juist kritiek op de ‘haveloos’ ogende abri’s.

De politieke partijen VHL Lokaal en VVD hadden vragen gesteld over de bushokjes, omdat sprake zou zijn van kapotte ruiten, graffiti en andere beschadigingen. Zij vroegen zich af of de abri’s in Leerdam wel worden onderhouden, omdat ze in zo'n slechte staat zijn. ‘Dit lokt vandalisme uit en past niet bij onze slogan voor de buitenruimte ‘heel, veilig en schoon’, aldus Teus Meijdam namens VHL Lokaal.

Lees verder