VHL Lokaal "Dicht bij de natuur".

VHL Lokaal heeft als slogan "Dicht bij mensen", maar VHL Lokaal staat ook dicht bij de natuur. Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op onze historische landschappen en natuurmonumenten in de Gemeente Vijfheerenlanden. In ons verkiezingsprogramma spreken we over de grote rol van Recreatie en Toerisme in ons gebied. Natuurbeheer, Recreatie en Toerisme kunnen hand in hand gaan en dienen elkaar te versterken.

Natuurgebieden moeten we behouden, agrariërs hebben hier een belangrijke rol in die zij gelukkig ook vervullen. De natuur is er om van te genieten en om de flora en fauna die in dit gebied groeit en leeft te behouden voor de komende generaties!! Dit kan alleen in goede afstemming met belanghebbenden en natuurorganisaties. VHL Lokaal zal initiatieven op dit gebied zeker ondersteunen!!

kandidatenlijst 2018 VHL Lokaal

 

VIJFHEERENLANDEN  VHL Lokaal heeft woensdagavond tijdens haar Algemene ledenvergdering haar kandidatenlijst vastgesteld en bekend gemaakt. Teus Meijdam (momenteel wethouder Leerdam) was al eerder benoemd tot lijsttrekker, op nummer 2 staat Harry van Tilburg uit Hagestein en nummer drie is Wim van Dijk uit Ameide.

 

 

 

Lees verder

Het is zover!

Aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling fuseren de drie lokale politieke partijen tot één krachtige lokale partij:VHL Lokaal

Op 21, 24 en 29 november 2016 is deze nieuwe naam, VHL Lokaal, voor het eerst gebruikt tijdens de raadsvergaderingen in resp. Zederik 21 november, Leerdam 24 november en Vianen 29 november.

Lees verder