Het is zover!

Aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling fuseren de drie lokale politieke partijen tot één krachtige lokale partij:VHL Lokaal

Op 21, 24 en 29 november 2016 is deze nieuwe naam, VHL Lokaal, voor het eerst gebruikt tijdens de raadsvergaderingen in resp. Zederik 21 november, Leerdam 24 november en Vianen 29 november.

Lees verder