kick-off campagne VHL Lokaal

                                                                             

Op 13 oktober was de kick-off van de verkiezingscampagne 2018 voor de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. VHL Lokaal was hier op volle sterkte aanwezig in Leerdam bij het hofje van mevrouw van Aerden. De straat was op aanwijzing van burgemeerster Bruinsma afgesloten waardoor de veiligheid voor de deelnemers was gegarandeerd.

Verkiezingsdebatten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

 In de aanloop naar deze verkiezingen wordt een aantal debatten georganiseerd. Hierin krijgen de diverse politieke partijen de mogelijkheid hun plannen en ideeën met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kenbaar te maken aan het publiek. Een mooi moment voor de kiezer om een beeld te krijgen van wat de diverse partijen met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor ogen hebben.

 

Aanbod debatten

In totaal worden er vijf debatten georganiseerd:

Lees verder

nieuw beeldmerk voor VHL Lokaal voor de verkiezingen 2018

VHL Lokaal is klaar voor de verkiezingen van 21 november 2018. Er zijn diverse gadgets met ons nieuwe beeldmerk, dat ontworpen is door ons lid Nicky van Beusekom.

Het beeldmerk bevat naast ons logo ook de slogan van VHL Lokaal "DICHT BIJ MENSEN". VHL Lokaal staat dicht bij mensen en wil samen met de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden een mooie nieuwe gemeente bouwen waar aandacht voor elkaar is!!

VHL Lokaal "Dicht bij de natuur".

VHL Lokaal heeft als slogan "Dicht bij mensen", maar VHL Lokaal staat ook dicht bij de natuur. Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op onze historische landschappen en natuurmonumenten in de Gemeente Vijfheerenlanden. In ons verkiezingsprogramma spreken we over de grote rol van Recreatie en Toerisme in ons gebied. Natuurbeheer, Recreatie en Toerisme kunnen hand in hand gaan en dienen elkaar te versterken.

Natuurgebieden moeten we behouden, agrariërs hebben hier een belangrijke rol in die zij gelukkig ook vervullen. De natuur is er om van te genieten en om de flora en fauna die in dit gebied groeit en leeft te behouden voor de komende generaties!! Dit kan alleen in goede afstemming met belanghebbenden en natuurorganisaties. VHL Lokaal zal initiatieven op dit gebied zeker ondersteunen!!

kandidatenlijst 2018 VHL Lokaal

 

VIJFHEERENLANDEN  VHL Lokaal heeft woensdagavond tijdens haar Algemene ledenvergdering haar kandidatenlijst vastgesteld en bekend gemaakt. Teus Meijdam (momenteel wethouder Leerdam) was al eerder benoemd tot lijsttrekker, op nummer 2 staat Harry van Tilburg uit Hagestein en nummer drie is Wim van Dijk uit Ameide.

 

 

 

Lees verder