VHL Lokaal bezorgd over informatievoorziening B&W.

 

 

Het Kontakt vrijdag 11 okt 2019, 16:00    •   188 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal maakt zich zorgen over het ontbreken van informatie door B&W van Vijfheerenlanden over lopende projecten.

De fractie vindt dat B&W de afspraken die hierover in het verleden zijn gemaakt door voormalige colleges niet nakomen.

"Het valt ons op dat wij informatie over 'lopende' projecten niet of zeer beperkt krijgen. Onze fractie wil u wijzen op de actieve informatieplicht die u volgens de gemeentewet heeft", schrijft Teus Meijdam in een brief aan het college.

Namens zijn fractie noemt Meijdam voorbeelden van projecten waar afspraken zijn gemaakt met burgers én raad en waarover volgens VHL Lokaal zo goed als geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden.

'Achter de Pijp'
"Neem 'Achter de Pijp', een groot participatieproject met zelfs een protocol over afspraken hoe om te gaan met bewoners en raad. Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de ontwikkelaar waarover de raad regelmatig op de hoogte zou worden gebracht."

Lees verder

VHL Lokaal: weinig daadkracht college bij aanpak verkeersknelpunten.

 

  •   140 keer gelezen

 

LEERDAM • Oppositiepartij VHL Lokaal ziet weinig daadkracht van het college bij de aanpak van verkeersknelpunten.

 Ik ben bang dat we pas over 1,5 jaar resultaten zullen gaan zien", zei fractievoorzitter Teus Meijdam dinsdagavond in de commissie tijdens de behandeling van de mobiliteitsvisie. Het zal nog zeker een jaar duren voordat de visie is vertaald in concrete plannen, terwijl daarna pas kan worden gestart met de uitvoering. "Voor heel veel problemen is dat veel te laat. We zijn weer aan het uitstellen."

Lees verder

VHL Lokaal bij NL Doet

VHL Lokaal heeft op 16 maart 2019 meegedaan met NL Doet. Op uitnodiging van de molenstichting SIMAV, hebben zij de handen uit de mouwen gestoken bij de Middelmolen in Molenaarsgraaf, waar het brugdek en het hekwerk vervangen moest worden en bij de molen in Noordeloos, waar snoeiwerk gedaan moest worden. John van der Velden hees zich in het timmermanspak in Molenaarsgraaf en Ellie meijdam en Wim van Dijk waren voor één dag hovenier.

Waterschapsverkiezingen: stem deskundig en lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, dit keer niet voor de gemeenteraad, maar voor waterschap Rivierenland. Voor deze verkiezingen zijn de samenwerkende lokale partijen (LRR) een samenwerking aangegaan met de landelijke niet politieke Algemene Waterschapspartij (AWP). Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de burger te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Bij de komende verkiezingen komen ze uit met een gezamenlijke lijst onder de naam AWPenLRR. 

 Als lokale partij in de gemeenteraad steunen wij de AWPenLRR vanwege haar onafhankelijkheid, lokale betrokkenheid en deskundigheid. Vandaar ook dat ons raadslid Teus Meijdam op de lijst staat. Vindt u, net als wij, het lokale geluid belangrijk in het waterschapsbestuur, stem dan lijst 2, AWPenLRR!

 

De speerpunten van de AWPenLRR zijn samengevat:

 

Lees verder

kick-off campagne VHL Lokaal

                                                                             

Op 13 oktober was de kick-off van de verkiezingscampagne 2018 voor de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. VHL Lokaal was hier op volle sterkte aanwezig in Leerdam bij het hofje van mevrouw van Aerden. De straat was op aanwijzing van burgemeerster Bruinsma afgesloten waardoor de veiligheid voor de deelnemers was gegarandeerd.