Het Kontakt: VHL Lokaal overwoog motie van treurnis

 

 

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen

 

VHL Lokaal overwoog motie van treurnis

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal in de gemeente Vijfheerenlanden heeft overwogen om een motie van treurnis in te dienen in verband met de chaotische totstandkoming van de jaarrekening Vianen over het jaar 2018.

 

In verband met de coronacrisis, waardoor vorige week maandag slechts met drie leden van de gemeenteraad werd vergaderd, heeft de oppositiepartij daar uiteindelijk van afgezien.

VHL Lokaal benadrukte in de schriftelijke bijdrage nog eens het krakkemikkige besluitvormingsproces. Vorig jaar constateerde de accountants dat het financiële afsluitproces van de gemeenterekening Vianen niet op orde was. "Onderbouwende specificaties en analyses voor de jaarrekeningposten waren niet of gedeeltelijk aanwezig en daar waar onderbouwingen wel aanwezig waren, hadden deze veelal niet de diepgang welke wij mogen verwachten", zo stelde men vast.

Lees verder

Bijdrage VHL Lokaal goedkeuring jaarrekening 2018 Vianen

 

 

Op 23 maart is tijdens de raadsvergadering de jaarrekening Vianen 2018 goedgekeurd. VHL Lokaal was niet gecharmeerd van het totale gelopen proces en heeft dit bij monde van haar fractievoorzitter Wim van Dijk, duidelijk laten weten tijdens de raadsvergadering. Hieronder vind u de volledige tekst van de bijdrage van VHL Lokaal.

Lees verder

VHL Lokaal tekent petitie GenX in de Lek

                                               

‘Vijfheerenlanden moet giftige stof GenX in de rivier de Lek niet zomaar accepteren’

AD Chantal Blommers 31-01-20

Vijfheerenlanden moet de petitie ‘Geen gif in de lek’ wél ondertekenen. Daarvoor pleit de politieke partij VHL Lokaal. ,,GenX komt ook door onze gemeente. Moeten we dat maar klakkeloos langs en over ons heen laten gaan?’’

Lees verder

vervolgvragen VHL Lokaal aanrijtijden ambulances

 

'Opnieuw problemen met aanrijtijden ambulance'

Het Kontakt do 2 jan 2020, 10:34   Dick Aanen

VIJFHEERENLANDEN • De politieke fractie van VHL Lokaal heeft bij het college van de gemeente Vijfheerenlanden in een reeks schriftelijke vragen opnieuw zijn zorgen geuit over problemen bij de aanrijtijden van de ambulances. In antwoord op eerdere vragen van de lokale partij (in juli 2019) gaf het college aan niet op de hoogte te zijn van de problematiek.

 

"Dat bevreemdt ons", schrijft raadslid John van der Velden. "Het college heeft zitting in het bestuur van de veiligheidsregio en dient dus bekend te zijn met deze problematiek."

Lees verder