Bijdrage VHL Lokaal goedkeuring jaarrekening 2018 Vianen

 

 

Op 23 maart is tijdens de raadsvergadering de jaarrekening Vianen 2018 goedgekeurd. VHL Lokaal was niet gecharmeerd van het totale gelopen proces en heeft dit bij monde van haar fractievoorzitter Wim van Dijk, duidelijk laten weten tijdens de raadsvergadering. Hieronder vind u de volledige tekst van de bijdrage van VHL Lokaal.

VHL Lokaal, jaarrekening 2018 vm gemeente Vianen.

Het geeft een erg dubbel gevoel om vanavond deze jaarrekening vast te stellen. Enerzijds is het goed dat het moet gebeuren voor 1 april a.s., als dat niet was verplicht geweest dan was voor ons de vraag geweest, waren we wel ooit aan een vaststelling toe gekomen? Anderzijds moeten we zeggen zelden zo’n wanhopige strijd gezien om door deskundigen een jaarrekening opgesteld te zien worden om tot vaststelling te komen. Zelden ook zo’n afschuiven gezien van verantwoordelijkheden naar accountants die maar moeilijke vragen stelden, in de ogen van het college dan, omdat juist door het niet goed aanleveren van producten deze vragen logisch waren. Het college had blijkbaar geen benul van wat er speelde, in ieder geval ontbrak het juiste leidinggevoel om tot een eindresultaat op tijd te kunnen komen. De trieste omstandigheden van de Corona-pandemie en daardoor geen complete raad heeft ons doen besluiten om geen motie van treurnis in te dienen, maar die zou meer dan terecht op zijn plaats geweest zijn.

Dan de rekening zelf. Wat moeten wij er nog over zeggen? Het heeft geen zin om nu nog te gaan discussieren wat in Vianen anders had gemoeten, wat in de BVO Vijfheerenlanden opgestart en afgewerkt had moeten zijn. We sluiten af met een fors verlies, Niemans heeft te lang zijn stempel kunnen drukken op Vianen en gooit nu nog zijn schaduw vooruit op Vijfheerenlanden, een vergeten post van wethouderspensioenen kan daar nog wel bij, kortom laten we gewoon verstandig zijn en die rekening vast stellen, dan zijn we daar van af. Wel een les voor de toekomst eruit trekken. Als blijkt dat een zelfsturende organisatie niet werkt, dient de leiding, in dit geval het college dus, eerder wakker te zijn en maatregelen te treffen. Als dat in de toekomst gebeurt, hebben we in ieder geval wat geleerd. Wij stemmen voor vaststelling.