vervolgvragen VHL Lokaal aanrijtijden ambulances

 

'Opnieuw problemen met aanrijtijden ambulance'

Het Kontakt do 2 jan 2020, 10:34   Dick Aanen

VIJFHEERENLANDEN • De politieke fractie van VHL Lokaal heeft bij het college van de gemeente Vijfheerenlanden in een reeks schriftelijke vragen opnieuw zijn zorgen geuit over problemen bij de aanrijtijden van de ambulances. In antwoord op eerdere vragen van de lokale partij (in juli 2019) gaf het college aan niet op de hoogte te zijn van de problematiek.

 

"Dat bevreemdt ons", schrijft raadslid John van der Velden. "Het college heeft zitting in het bestuur van de veiligheidsregio en dient dus bekend te zijn met deze problematiek."

Er is volgens Van der Velden inmiddels wel actie ondernomen door de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) op de lange termijn. "Maar op de korte termijn gebeurt er niets. Van het college hebben we totaal niets vernomen van enige actie. Het lijkt wel of de gemeente Vijfheerenlanden niets heeft in te brengen bij de Veiligheidsregio."

Dit wordt volgens Van der Velden opnieuw duidelijk door incidenten die in het najaar in de gemeente Vijfheerenlanden hebben plaatsgevonden. "In de week van 25 november 2019 hebben zich in Kedichem weer problemen voorgedaan voor wat betreft de aanrijtijden van ambulances en de inwoners maken zich hierover grote zorgen."