Waterschapsverkiezingen: stem deskundig en lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, dit keer niet voor de gemeenteraad, maar voor waterschap Rivierenland. Voor deze verkiezingen zijn de samenwerkende lokale partijen (LRR) een samenwerking aangegaan met de landelijke niet politieke Algemene Waterschapspartij (AWP). Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de burger te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Bij de komende verkiezingen komen ze uit met een gezamenlijke lijst onder de naam AWPenLRR. 

 Als lokale partij in de gemeenteraad steunen wij de AWPenLRR vanwege haar onafhankelijkheid, lokale betrokkenheid en deskundigheid. Vandaar ook dat ons raadslid Teus Meijdam op de lijst staat. Vindt u, net als wij, het lokale geluid belangrijk in het waterschapsbestuur, stem dan lijst 2, AWPenLRR!

 

De speerpunten van de AWPenLRR zijn samengevat:

 

 

 

1. Samen met inwoners het waterbeleid vormgeven. Wij hebben van nature sterke banden met lokale partijen en kunnen zo uw stem laten horen in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Het spreekt voor zich dat wij zoveel mogelijk contact houden en weten wat er leeft onder de inwoners.

 

 

 

2. Belasting voor u als inwoner niet omhoog. Wij willen een eerlijke verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven.

 

 

 

3. Wateroverlast door hoosbuien en droogte slim aanpakken.

 

 

 

4. Geen vervuiling in ons water. Belangen van bedrijven blijken vaak binnen het huidige waterschapsbestuur voorrang te krijgen.  Wij willen voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Wij pleiten voor meer voorlichting over medicijngebruik aan inwoners en bedrijven en zetten ons in voor strenge handhaving.

 

 

 

5. Plezier met water. Wandelen en fietsen op dijken, varen, schaatsen en zwemmen op en in vaarten en sloten. Het waterschap moet  actief met gemeenten samenwerken om meer recreatie mogelijk te helpen maken.

 

 

 

6. Democratisch bestuur. Door de vorming van een coalitieakkoord, wordt de oppositie buiten spel gezet. Dit is geen democratische besluitvorming. Wij willen geen achterkamertjespolitiek. De AWPenLRR pleit voor een collegiaal bestuur, waarbij het algemeen bestuur het beleid bepaalt. Zoveel mogelijk op basis van consensus en niet op basis van een krappe meerderheid door coalitiediscipline.

 

 

Lees meer op http://www.waterschaplokaal.nl